MisplacedWomen?

Misplaced Women? Misplaced Organization?

In Signs, Split, Workshops on May 3, 2021 at 5:08 pm

On April 7, 2021, Culture Hub Croatia realised two actions following the Score #2: Holding the Misplaced Women? Sign, in the frame of Misplaced Women? workshop led by Tanja Ostojić in Split. The actions took place in front of two spaces that have been empty for years and that would be a great working space for this homeless cultural organisation

Culture Hub Croatia: Misplaced Women? Misplaced Organisation?, Split, Voids2021, Photo: Andrea Resner

Misplaced Women? Misplaced Organization?

Contribution by Culture Hub Croatia

As an organisation working without the physical space since its establishment, four years ago, we have managed to use this situation to our advantage, focusing on the importance of community building and partnerships. Nevertheless, since we are actively searching for the space in the last year and we’ve become even more aware of the spaces in the city of Split that have been abandoned for years. Still, those spaces are not available for the creative sector, individuals, collectives or organisations working in the fields of art and culture, since they are rather expensive or it’s impossible to find more information about the owners and the legal situation behind.

Culture Hub Croatia: Misplaced Women? Misplaced Organisation?, Split, Voids2021, Photo: Andrea Resner

For our performative actions during the “Misplaced Women?” workshop, we’ve decided to tackle our situation, to visit two of those spaces: one at the crossing of Natka Nodila & Kralja Tomislava streets, and the other in Kneza Višeslava street, and to mark them in a way, positioning our bodies in front of them, holding the signs: “MisplacedWomen?” and “Misplaced Organisation?”.

The City of Split has announced an open call for anonymous bids for the lease of business premises owned by the city, with a deadline on April 7. Symbolically, on that day, as an all-women organisation, without permanent working space; and cultural workers in precarious situation, we decided to intervene using performance score #2: holding the extended form of “Misplaced Women?” Sign. Including all the participants of the workshop, we positioned ourselves with signs Misplaced Women, Misplaced Organisation?, and by exchanging them and moving our bodies, questioned our position, our role as women and our structure. What is a hub without a hub?

Culture Hub Croatia: Misplaced Women? Misplaced Organisation?, Split, Voids2021, Photo: Andrea Resner

This performative act is static, reluctant to the movement, has had enough of nomadism.

One of the spaces that we’ve marked in our performance (the crossing of Natka Nodila and Kralja Tomislava streets) is in a very frequent location with lots of people passing by daily. It has been abandoned for years, and it is rather hard to find any information about it. Its physical visibility is in complete contrast with the invisibility of the processes behind it. The other space is an abandoned dry cleaning facility, and it is also located near the old city center, but far less visible to the public. This space, in Kneza Višeslava street, was one of those listed in the public call, and we’ve decided to bid on it.

Culture Hub Croatia: Misplaced Women? Misplaced Organisation?, Split, Voids2021, Photo: Andrea Resner

Culture Hub Croatia (CHC) is using education, culture and creativity for development of local communities through transmission of knowledge and European expertise and through promotion of art practices, cultural heritage and informal education. Our long-term mission is to create a physical space for common dialogue and exchange of ideas among motivated, creative individuals who want to make a difference by implementing interdisciplinary projects for the benefit of a community as a whole. CHC was established in 2017 by Marina Batinić, Jasmina Šarić and Kristina Tešija and our work, since the very beginning, is based on collaborations, experimentations and explorations of innovative approaches.

Text written by: CHC

Edited by: Tanja Ostojić

First Published by: Tanja Ostojić on the Misplaced Women? Project Blog, April 2021.
Copy editing and translation: CHC

These actions have been developed and performed for the first time in the frame of Misplaced Women? workshop led by Tanja Ostojić, in Split, April 6-8, 2021. 

Performed by: Kristina Tešija, Jasmina Šarić, Ines Borovac, Hana Kohout, Mia Bradić Alejandra Robles Sosa, Lissette Nicole Josseau and Tanja Ostojić 

Photos: Andrea Resner

Hosted and organised by CHC in the frame of Voids2021 

Production: Misplaced Women? Project, ongoing since 2009

@culturehubcroatia

HR PRIJEVOD 

Platforma “Culture Hub Croatia” je 7. travnja 2021. godine u Splitu realizirala dvije akcije držeći znak “Misplaced Women?”, u okviru radionice “Misplaced Women?” pod vodstvom Tanje Ostojić. Akcije su se odvile na križanju Ulice Natka Nodila i Ulice kralja Tomislava te u Ulici kneza Višeslava

Kao organizacija koja u posljednje četiri godine (od samog početka) radi bez fizičkog prostora, uspjeli smo iskoristiti ovu situaciju u svoju korist, usredotočujući se na važnost izgradnje zajednice i partnerstva. Ipak, aktivno tragamo za prostorom u posljednjih godinu dana i postali smo dodatno svjesni prostora u gradu Splitu koji su godinama napušteni. Ipak, ti ​​prostori nisu dostupni kreativnom sektoru, pojedincima, kolektivima ili organizacijama koje rade na polju umjetnosti i kulture, jer su prilično skupi ili je nemoguće pronaći više informacija o vlasnicima i pravnoj situaciji koja stoji iza prostora.

Za naš nastup tijekom radionice “Misplaced Women?”, odlučili smo prodrijeti u ovu našu problematiku, posjetiti dva od tih prostora i obilježiti ih na neki način, postavljajući svoja tijela ispred prostora, držeći znak „Misplaced Organisation?“.

Grad Split objavio je javni poziv za anonimne ponude za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada, s rokom do 7. travnja. Simbolično, toga dana, kao ženska organizacija, bez stalnog radnog prostora; i kao kulturne djelatnice u neizvjesnoj situaciji, odlučile smo tiho izraziti svoj glas igrajući se i intervenirajući u „Misplaced Women?” znak. Uključujući sve sudionike radionice, pozicionirali smo se s natpisima “Misplaced Women?” i “MisplacedOrganisation? te smo, razmjenjujući ih i premještajući svoja tijela, propitivale naš položaj, našu ulogu žena i našu strukturu.

Što je hub bez hub-a?

Ovaj performativni čin je statičan, nevoljan kretnje, dosta mu je nomadstva.

Jedan od prostora koji smo obilježili u izvedbi (onaj na križanju Ulice Natka Nodila i Ulice kralja Tomislava) nalazi se na vrlo prometnoj lokaciji, kojom svakodnevno prolazi mnogo ljudi. Godinama je napušten i prilično je teško bilo pronaći bilo kakve podatke o njemu. Njegova fizička vidljivost u potpunoj je suprotnosti s nevidljivošću procesa koji stoje iza njega. Drugi prostor je napušteni objekt za kemijsko čišćenje, a također se nalazi u blizini stare gradske jezgre, ali daleko manje vidljiv za javnost. Ovaj je prostor bio jedan od onih navedenih u javnom pozivu i odlučili smo se nadmetati za njega.

  1. […] Misplaced Women? Misplaced Organization? by Culture Hub Croatia […]

    Like

  2. […] Misplaced Women? Misplaced Organization? by Culture Hub Croatia […]

    Like

  3. […] “Misplaced Organization?” by Culture Hub Croatia […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: