MisplacedWomen?

Posts Tagged ‘Culture Hub Croatia’

Feminism Forgives

In Performances, Split on May 5, 2021 at 11:01 pm

Ines Borovac developed and performed for the first time Feminism Forgives in front of the Saint Domnius Cathedral in Split on April 7, 2021, in the frame of Misplaced Women? workshop led by Tanja Ostojić, inviting the audience to embody sexually liberated Mary Magdalene, the role of institutionally stigmatised woman and the unexplored powers she carries…

Feminism Forgives

Contribution by Ines Borovac 

During my adolescence age, I have been faithfully attending the Sunday mass as considering myself Christian. Unfortunately, my approach towards Church was superficial at a time. Looking at it now, it is clear I was motivated by the lack of religious diversity in my social and family circle. I didn’t pay much attention to what the priest was saying nor applying or understanding the ideology of the Christian community as much. Nonetheless, my physical presence was soaking up the Christian ideologies, more then I wanted and could control. The influence was undeniably present inside of my body. Entering the sexual awakening as a teenager, I was a little bit disappointed. The intensity of the sexual desire was not as expected, on the contrary, it was barely present. Whereas, when the desire would appear, it would come in bursts and would make me feel uncomfortable, dirty and guilty for feeling the pleasure I was allowed to feel.

Ines Borovac: “Feminism Forgives” Misplaced Women? workshop Split, 2021. Photo: Tanja Ostojić
Ines Borovac: “Feminism Forgives” Misplaced Women? workshop Split, 2021. Photo: Tanja Ostojić

Croatia is still a religiously homogenous country where more than 90 percent of the population is identifying as Christian, not leaving the young generations much space to explore and own their body and identity. Thus, the performative piece is inviting the audience to identify with the character of sexually liberated Mary Magdalene. With the symbolic gesture of washing the feet (just like Mary Magdalene did to Jesus when she was asking for redemption for her sins), performative act is inviting the audience to embody the role of institutionally stigmatized woman and the unexplored power she carries. Contrary to the Biblical story, the audience was not washing the feet of the forgiver’s body (Jesus) but mine, feminist body with the red letters written on my chest saying “feminism forgives”. Wearing nothing but a skirt and bra, I set exposing my feminine vulnerability radiating the motherly strength of understanding and care. Therefore, instead of begging for forgiveness, with the gesture of washing the feet of the misplaced feminist body, I took a role of the medium through which one is encouraged for the “sins”, opposite to the atonement and change.

Ines Borovac: “Feminism Forgives” Misplaced Women? workshop Split, 2021. Photo: Tanja Ostojić

The performative act took place in front of one of the oldest churches in the region, the Cathedral of Saint Domnius (Katedrala Svetog Duje) on April 7, 2021. The performance lasted 30-40 minutes, influenced by the weather conditions, cold wind, low temperatures and very cold stone ground, my wet feet were lying on. I could not help but notice that the people leaving or entering the Cathedral were ignoring the performance, acting like it wasn’t happening (avoiding the eye contact and bypassing), – which could be seen as denying such realities and rejecting liberated female bodies from the Christian community, labelling them as marginalised bodies. Parents were turning away their curious children looks or even changing the walking route not to confront the performance. Ironically, while I was taking off my clothes, the male passers stopped to observe and show interest, showing us the transparency of the patriarchal culture in Croatia. Apart from female participants of the workshop, there were other brave woman who challenged their inner Mary Magdalene and participated in activation the performance. At this point the performance expanded from the workshop circle towards the interaction with other bodies, making me endlessly happy.

Ines Borovac: “Feminism Forgives” Misplaced Women? workshop Split, 2021. Video: Andrea Resner

On this occasion, I would like to thank all the women who’ve embraced Mary Magdalene during the performance (Kristina Tešija, Lissette Nicole Josseau, Alejandra Robles Sosa, Jasmina Šarić, a group of South-American tourist girls, Tanja Ostojić, Mia Bradić, Neli Ružić…) and the ones who are still carrying and searching for her inside themselves. Thank you Tanja Ostojić for holding the workshop and all the other beautiful participants I met; Culture Hub Croatia girls for organisation and confronting the Split with such topics; Andrea Resner for commitment and creation of the digital archive.

Ines Borovac (b.1996) is a student at Design Academy Eindhoven (NL) where she is enrolled on the Masters program of Social Design. In her design work, she is often working with performance and body as the locus for social change and critique. Ines is currently working on her thesis project where she is researching the topic of patriarchy in Croatia, performativity of the patriarchal values and Croatian traditional dance. She holds a bachelor degree from the School of Design, Zagreb

Ines Borovac: “Feminism Forgives” Misplaced Women? workshop Split, 2021. Photo: Tanja Ostojić

Text written by: Ines Borovac

Edited and first published by Tanja Ostojić on the Misplaced Women? Project Blog, May 4, 2021

Translation from English to Croatian (see below): Ines Borovac

Copy editing: Cultural Hub Croatia (CHC)

This performance has been developed and performed for the first time in the frame of Misplaced Women? workshop led by Tanja Ostojić, in Split, April 6-8, 2021. 

Performed by: Ines Borovac

Performance assistance: Alejandra Robles Sosa

Photos: Tanja Ostojić and Neli Ružić

Video recording & editing: Andrea Resner

Hosted and organised by CHC in the frame of Voids2021 

Production: Misplaced Women? Project, ongoing since 2009

Instagram: @lochnesi

Ines Borovac: “Feminism Forgives” Misplaced Women? workshop Split, 2021. Photo: Tanja Ostojić

Croatian/ HR PRIJEVOD 

Lokacija: Katedrala Svetog Duje

Feminizam oprašta

Tijekom adolescentske dobi vjerno sam prisustvovala nedjeljnim misama. Smatrala sam se  kršćankom, ali, nažalost, moj pristup prema Crkvi bio je površan. Gledajući to sada, jasno je da me je motivirao nedostatak vjerske raznolikosti u mom društvenom i obiteljskom krugu. Nisam obraćala mnogo pažnje na to što svećenik govori, niti primjenjivala ili razumijevala ideologiju kršćanske zajednice. Unatoč tomu, moja fizička prisutnost upijala je kršćanske ideologije više nego što sam htjela i mogla kontrolirati. Utjecaj je nedvojbeno bio prisutan unutar moga tijela. Doživjevši seksualno buđenje kao tinejdžerica, bila sam pomalo razočarana. Intenzitet seksualne želje nije bio onakav kakav sam očekivala, već naprotiv, bio je jedva prisutan. Kada bi želje došla u valovima, osjećala bih se nelagodno, prljavo i krivo zbog osjećaja užitka koji mi je bio dozvoljen. 

Hrvatska je još uvijek vjerski homogena zemlja u kojoj se više od 90 posto stanovništva identificira pripadnicima kršćanske religije, a to mladim generacijama ne ostavlja puno prostora za istraživanje i posjedovanje vlastitih tijela i identiteta. Dakle, ovaj performans poziva publiku da se identificira s likom seksualno oslobođene Marije Magdalene. Simboličnom gestom pranja nogu (baš kao što je to učinila Marija Magdalena Isusu kad je tražila iskupljenje za svoje grijehe), performativni čin poziva publiku da utjelovi ulogu institucionalno žigosane žene i neistražene moći koju ona nosi. Suprotno biblijskoj priči, publika nije prala stopala tijela onomu koji oprašta (Isusu), već feminističkom tijelu (autorici) kojem je na grudima napisano “feminizam oprašta”. Noseći samo suknju i grudnjak, otkrila sam svoju žensku ranjivost zračeći majčinskom snagom razumijevanja i brige. Stoga, umjesto da moli za oprost, gestom pranja nogu mog “misplaced” feminističkog tijela, sam utjelovila medij kroz kojeg se potiče na “grijehe”, suprotno pokajanju i promjeni.

Performans se odvio ispred jedne od najstarijih splitskih katedrala, Katedrale svetog Duje, 7. travnja 2021. Trajao je 30-40 minuta zbog vremenskih neprilika poput hladnog vjetra, niskih temperatura i iznimno hladnog kamena na kojem su stajala moja mokra stopala. Nisam mogla ne primjetiti da su ljudi koji su ulazili ili izlazili iz katedrale ignorirali perfromans ponašajuci se kao da se ne odvija (izbjegavanje kontakta očima i zaobilaženje mog tijela) što može ukazati na njihovo nijekanje sličnih stvarnosti i odbacivanje oslobođenih ženskih tijela od strane krščanske zajednice označavajući ih kao maginalizirana tijela. Roditelji sa djecom su sklanjala znatiželjne poglede svoje djece ili čak promijenili rutu svog kretanja da izbjegnu prostor performansa. Ironično, dok sam skidala odjeću, muški prolaznici bi se zaustavilis ciljem da promatraju te su pokazali zainteresiranost ukazujući na transparentnost patrijahalne kulture u Hrvatskoj. Nakon što sam se smjestila na stolac i pozvala publiku na sudjelovanje, osim sudionica radionice u performansu su sudjelovale ostale hrabre žene i izazvale unutarnju Mariju Magdalenu. U ovom trenutku perfomans je izišao iz kruga radionice u interakciju s ostalim tijelima što me je učinilo neimjerno sretnom. 

Ines Borovac: “Feminism Forgives” Misplaced Women? workshop Split, 2021. Photo: Tanja Ostojić

Ovom prilikom želim zahvaliti svim ženama koje su prigrlile Mariju Magdalenu tijekom nastupa i onima koje je još uvijek nose i traže u sebi. Hvala Tanji Ostojić na održavanju radionice i svim ostalim lijepim sudionicima koje sam upoznala; curama iz Culture Hub Croatia za organizaciju i suočavanje Splita sa sličnim temama; Andrei Resner za angažman i stvaranje digitalne arhive.

Ines Borovac (1996) studentica je Akademije za dizajn u Eindhovenu (NL) gdje je upisana na Masters program Socijalnog Dizajna. U svom dizajnerskom radu često radi s performansom i tijelom kao mjestom društvenih promjena i kritike. Ines trenutno radi na svom diplomskom radu u kojem istražuje temu patrijarhata u Hrvatskoj te performativnosti patrijarhalnih vrijednosti unutar hrvatskog tradicionalnog plesa. Preddiplomski studij završila je na Studiju dizajna u Zagrebu, smjer Produkt dizajn.

Misplaced Women? Misplaced Organization?

In Signs, Split, Workshops on May 3, 2021 at 5:08 pm

On April 7, 2021, Culture Hub Croatia realised two actions following the Score #2: Holding the Misplaced Women? Sign, in the frame of Misplaced Women? workshop led by Tanja Ostojić in Split. The actions took place in front of two spaces that have been empty for years and that would be a great working space for this homeless cultural organisation

Culture Hub Croatia: Misplaced Women? Misplaced Organisation?, Split, Voids2021, Photo: Andrea Resner

Misplaced Women? Misplaced Organization?

Contribution by Culture Hub Croatia

As an organisation working without the physical space since its establishment, four years ago, we have managed to use this situation to our advantage, focusing on the importance of community building and partnerships. Nevertheless, since we are actively searching for the space in the last year and we’ve become even more aware of the spaces in the city of Split that have been abandoned for years. Still, those spaces are not available for the creative sector, individuals, collectives or organisations working in the fields of art and culture, since they are rather expensive or it’s impossible to find more information about the owners and the legal situation behind.

Culture Hub Croatia: Misplaced Women? Misplaced Organisation?, Split, Voids2021, Photo: Andrea Resner

For our performative actions during the “Misplaced Women?” workshop, we’ve decided to tackle our situation, to visit two of those spaces: one at the crossing of Natka Nodila & Kralja Tomislava streets, and the other in Kneza Višeslava street, and to mark them in a way, positioning our bodies in front of them, holding the signs: “MisplacedWomen?” and “Misplaced Organisation?”.

The City of Split has announced an open call for anonymous bids for the lease of business premises owned by the city, with a deadline on April 7. Symbolically, on that day, as an all-women organisation, without permanent working space; and cultural workers in precarious situation, we decided to intervene using performance score #2: holding the extended form of “Misplaced Women?” Sign. Including all the participants of the workshop, we positioned ourselves with signs Misplaced Women, Misplaced Organisation?, and by exchanging them and moving our bodies, questioned our position, our role as women and our structure. What is a hub without a hub?

Culture Hub Croatia: Misplaced Women? Misplaced Organisation?, Split, Voids2021, Photo: Andrea Resner

This performative act is static, reluctant to the movement, has had enough of nomadism.

One of the spaces that we’ve marked in our performance (the crossing of Natka Nodila and Kralja Tomislava streets) is in a very frequent location with lots of people passing by daily. It has been abandoned for years, and it is rather hard to find any information about it. Its physical visibility is in complete contrast with the invisibility of the processes behind it. The other space is an abandoned dry cleaning facility, and it is also located near the old city center, but far less visible to the public. This space, in Kneza Višeslava street, was one of those listed in the public call, and we’ve decided to bid on it.

Culture Hub Croatia: Misplaced Women? Misplaced Organisation?, Split, Voids2021, Photo: Andrea Resner

Culture Hub Croatia (CHC) is using education, culture and creativity for development of local communities through transmission of knowledge and European expertise and through promotion of art practices, cultural heritage and informal education. Our long-term mission is to create a physical space for common dialogue and exchange of ideas among motivated, creative individuals who want to make a difference by implementing interdisciplinary projects for the benefit of a community as a whole. CHC was established in 2017 by Marina Batinić, Jasmina Šarić and Kristina Tešija and our work, since the very beginning, is based on collaborations, experimentations and explorations of innovative approaches.

Text written by: CHC

Edited by: Tanja Ostojić

First Published by: Tanja Ostojić on the Misplaced Women? Project Blog, April 2021.
Copy editing and translation: CHC

These actions have been developed and performed for the first time in the frame of Misplaced Women? workshop led by Tanja Ostojić, in Split, April 6-8, 2021. 

Performed by: Kristina Tešija, Jasmina Šarić, Ines Borovac, Hana Kohout, Mia Bradić Alejandra Robles Sosa, Lissette Nicole Josseau and Tanja Ostojić 

Photos: Andrea Resner

Hosted and organised by CHC in the frame of Voids2021 

Production: Misplaced Women? Project, ongoing since 2009

@culturehubcroatia

HR PRIJEVOD 

Platforma “Culture Hub Croatia” je 7. travnja 2021. godine u Splitu realizirala dvije akcije držeći znak “Misplaced Women?”, u okviru radionice “Misplaced Women?” pod vodstvom Tanje Ostojić. Akcije su se odvile na križanju Ulice Natka Nodila i Ulice kralja Tomislava te u Ulici kneza Višeslava

Kao organizacija koja u posljednje četiri godine (od samog početka) radi bez fizičkog prostora, uspjeli smo iskoristiti ovu situaciju u svoju korist, usredotočujući se na važnost izgradnje zajednice i partnerstva. Ipak, aktivno tragamo za prostorom u posljednjih godinu dana i postali smo dodatno svjesni prostora u gradu Splitu koji su godinama napušteni. Ipak, ti ​​prostori nisu dostupni kreativnom sektoru, pojedincima, kolektivima ili organizacijama koje rade na polju umjetnosti i kulture, jer su prilično skupi ili je nemoguće pronaći više informacija o vlasnicima i pravnoj situaciji koja stoji iza prostora.

Za naš nastup tijekom radionice “Misplaced Women?”, odlučili smo prodrijeti u ovu našu problematiku, posjetiti dva od tih prostora i obilježiti ih na neki način, postavljajući svoja tijela ispred prostora, držeći znak „Misplaced Organisation?“.

Grad Split objavio je javni poziv za anonimne ponude za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada, s rokom do 7. travnja. Simbolično, toga dana, kao ženska organizacija, bez stalnog radnog prostora; i kao kulturne djelatnice u neizvjesnoj situaciji, odlučile smo tiho izraziti svoj glas igrajući se i intervenirajući u „Misplaced Women?” znak. Uključujući sve sudionike radionice, pozicionirali smo se s natpisima “Misplaced Women?” i “MisplacedOrganisation? te smo, razmjenjujući ih i premještajući svoja tijela, propitivale naš položaj, našu ulogu žena i našu strukturu.

Što je hub bez hub-a?

Ovaj performativni čin je statičan, nevoljan kretnje, dosta mu je nomadstva.

Jedan od prostora koji smo obilježili u izvedbi (onaj na križanju Ulice Natka Nodila i Ulice kralja Tomislava) nalazi se na vrlo prometnoj lokaciji, kojom svakodnevno prolazi mnogo ljudi. Godinama je napušten i prilično je teško bilo pronaći bilo kakve podatke o njemu. Njegova fizička vidljivost u potpunoj je suprotnosti s nevidljivošću procesa koji stoje iza njega. Drugi prostor je napušteni objekt za kemijsko čišćenje, a također se nalazi u blizini stare gradske jezgre, ali daleko manje vidljiv za javnost. Ovaj je prostor bio jedan od onih navedenih u javnom pozivu i odlučili smo se nadmetati za njega.

Open Call for participants in the “Misplaced Women?” performance workshop in the public space with Tanja Ostojić in Split, April 6-8, 2021, with the public presentation, hosted by Culture Hub Croatia

In News, Split, Workshops on March 11, 2021 at 9:18 pm

This is the Open Call for participants in the Misplaced Women? 3-day-long performance art workshop in the public space with Tanja Ostojić, April 6-8, 2021, with a public presentation in the Amphitheater, Dom Mladih, Split, hosted by Culture Hub Croatia.

Participants of all backgrounds, ages, genders and levels of experience that can commit to participate for the entire duration of the workshop are welcome, but we particularly encourage those who are interested in issues of migration, performance art, conditions related to the ones identifying as women, representations of gender and art in the public realm. Participants are invited and encouraged to share and exchange about experiences and issues of migration, marginalization, displacement, exposure and privilege and to enact some of the Misplaced Women? performance scores… The workshop is free of charge, warm drinks and snacks will be provided, professional photo documentation of participants’ work will be provided as well, and due to limited numbers of places we ask you kindly to apply. Workshop will be held in Serbo-Croatian language; in case it’s needed, we can integrate most of other languages, let us know in your application in case you have any special needs so that we provide translation for blind people, into sign language, etc.

The deadline for applications is Wednesday, March 24, 2021.

Timetable:

Workshop: Tuesday, April 6:  3:00 pm—4:30 pm,
Wednesday,  April 7: 11am-5pm and

Talk about the workshop results & public presentation: Thursday, April 8: 11–12:30pm

Open call in Croatian / Poziv za učešće na Hrvatskom

During the workshop and the presentation all hygienic measures against the spread of  Coronavirus will be respected. Participants will all have an opportunity to perform in the public spaces, and outcomes will be presented to the public on  the third day of the workshop at the Amphitheater, Dom Mladih, Ulica slobode 28, and included on the Misplaced Women? project blog.

This project, including the workshop and group and individual performances in the public spaces, have been chosen for realisation in the frame of the Voids2021 project, organized by Platform Culture Hub Croatiasupported by the Allianz Kulturstiftung, “Kultura nova” Foundation and the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia.

Please read about the project and find out more about the workshop and application relevant details below:

“Misplaced Women?” performance by Tanja Ostojić on the La Grand Escalier de la Gare du Saint Charles a Marseille, 2013. With the participation of: Jane Kay Park, Emma-Edvige Ungaro, Alix Denambride, Kim Mc Cafferty, Robyn Hambrook, Helen Averley, Patricia Verity and Tanja Ostojić, Préavis de Désordre Urbain, Marseille

About the project:  

Misplaced Women? is an art project by Tanja Ostojić that consists of performances, performance series, workshops and delegated performances, ongoing since 2009, including contributions by international artists and people from divers backgrounds. Within this project we embody and enact some of everyday life’s activities that thematise displacement, as it is known to transients, migrants, war and disaster refugees, as well as gender queer, homeless… and to the itinerant artists travelling the world to earn their living. Those performances deal with continuing themes of migration, and relations of power and vulnerability with regard to the mobile and in particular the female body, an aspect that figured prominently in numerous previous works of Ostojić.

About the workshop leader: 

Tanja Ostojić (*1972) is a renowned Berlin and Belgrade based, Yugoslavian born performance and interdisciplinary artist whose artworks engage with feminism and migration politics. She includes herself as a character in performances and uses diverse media in her artistic researches, thereby examining social configurations and relations of power. She works predominantly from the migrant woman’s perspective, from within specific social contexts. The approaches of her work are defined by political positioning and the integration of recipients. Since 1994 she presented her work in numerous exhibitions, festivals and venues around the globe. She has given talks, lectures, seminars and workshops at academic conferences and at art universities around Europe and in the Americas.

About the workshop:

The “Misplaced Women?” project involves the unpacking of a suitcase, a plastic bag, a handbag or a similar object in a public sphere, whereby these objects come to stand for a displacement, as a theme that is common in everyday experiences of transients, migrants, homeless, war and disaster refugees. The workshop aims to familiarise the participants with the topics and to stimulate discussion and interventions in the variety of public spaces.

The first part of the workshop includes getting together, informing and communicating, whereby the participants shall exchange with each other about individual experiences and the aims of the project.

During the second part, the participants are encouraged and supported to enact live performances and interventions in the streets, parks and beaches of Split. Public performances will be documented by a professional photographer.

The outcomes of the workshop will be presented to the public on the third day in the Amphitheater, Dom mladih. All participants of the workshop are invited to take active part in this presentation and the following discussion.

The documentation, notes and reflections from the workshop will be gathered and edited by Culture Hub Croatia, and published on the Misplaced Women? project website. 

Dates of the workshop: Tuesday, Wednesday and Thursday: April 6-8, 2021

The deadline for applications is Wednesday, March 24, 2021.

Who can apply: 

Artists, students and participants of all backgrounds and genders that can commit to participate for the entire duration of the workshop are welcome. No particular language skills are required. We welcome people with any kind of “disabilities” and the ones who do not speak English or Croatian. Please specify any special requirements in your application.

The event is free of charge, but due to limited numbers we ask interested people to apply. Please send an email to  info@culturehubcroatia.hr with the subject Misplaced Women? Split and write one short motivational and biographical paragraph. You are welcome to add a link to your personal home page if you have one and your contact information.

Additional links:

Misplaced Women? Video Channel on Vimeo

Misplaced Women? project blog

Tanja Ostojić, books

Culture Hub Croatia

Voids2021 project 

Contact person: Jasmina Šarić, Tel. +385 98 9363264

info@culturehubcroatia.hr

_____________________________________Poziv za učešće na Hrvatskom____________________________________

Otvoreni poziv za sudionice/ke na radionici performansa u javnom prostoru “Misplaced Women?” pod vodstvom Tanje Ostojić, u Splitu, od 6.-8. travnja 2021., uz prezentaciju u

Amfiteatru Doma mladih, u organizaciji Platforme Culture Hub Croatia

Ovo je otvoreni poziv za sudionice/ke na trodnevnoj umjetničkoj radionici performansa u javnom prostoru pod nazivom “Misplaced Women?” koju vodi Tanja Ostojić. Radionica će se održati od 6. do 8. travnja 2021., uz javnu prezentaciju u Amfiteatru Doma mladih, Ulica slobode 28, Split, Hrvatska, u organizaciji platforme Culture Hub Croatia.

Dobrodošle/i su sve/i sudionice/ci koje/i se mogu obvezati na sudjelovanje tijekom cijelog trajanja radionice, bez obzira na profil, dobnu skupinu, rod i razinu iskustva, ali posebno potičemo one koji su zainteresirani za pitanja migracija, izvedbenih umjetnosti, uvjeta povezanih sa svim osobama koji se identificiraju kao žene te predstavljanja roda i umjetnosti u javnoj sferi. Sudionice/ci su pozvane/i i ohrabrene/i da podijele i razmijene iskustva i probleme o temama kao što su migracije, raseljenja, izloženosti i privilegija te da pridonesu performansu “Misplaced Women?”. Radionica je besplatna, osigurat će se topli napitci i zakuska, kao i profesionalna foto dokumentacija rada sudionica/ka, a zbog ograničenog broja mjesta za sudjelovanje je potrebna prijava. Radionica će se održati na srpskohrvatskom jeziku; u slučaju da je potrebno, možemo uključiti i druge jezike. Molimo da napomenete u svojoj prijavi u slučaju da imate bilo kakvih posebnih potreba (primjerice, ukoliko je potrebno omogućiti prijevod gluhim i gluhoslijepim osobama na znakovni jezik itd.).

Rok za prijavu je srijeda, 24. ožujka, 2021. 

Raspored:

Radionica: utorak, 6. travnja:  15:00—16:30h i srijeda, 7. travnja: 11-17h, i

Razgovor o rezultatima radionice & javna prezentacija: četvrtak, 8. travnja: 11–12:30h

Tijekom radionice i prezentacije poštivat će se sve aktualne mjere za suzbijanje širenja koronavirusa. Sve/i sudionice/ci imat će priliku nastupiti u javnim prostorima, a ishodi će biti predstavljeni javnosti trećeg dana radionice u Amfiteatru Doma mladih te uključeni u blog projekta “Misplaced Women?.

Ovaj projekt, uključujući radionicu, grupne i pojedinačne izvedbe u javnim prostorima, odabran je za realizaciju u okviru programa Praznine2021 u organizaciji Platforme Culture Hub Croatia, a podržan je od strane Allianz Kulturstiftung, Zaklade “Kultura nova” i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Saznajte više o projektu te pronađite sve pojedinosti o radionici i prijavi u nastavku:

O projektu:  

“Misplaced Women?”je umjetnički projekt Tanje Ostojić koji se sastoji od performansa, serija performansa, radionica i delegiranih performansa, a koji traje od 2009. godine, uključujući doprinose međunarodnih umjetnica i ljudi različitih profila. Unutar ovog projekta utjelovljujemo i izvodimo neke od svakodnevnih životnih aktivnosti koje tematiziraju raseljavanje, kao temu koja je poznata osobama s privremenim boravištem, migrantima, izbjeglicama iz područja pogođenima ratovima i prirodnim katastrofama, kao i queer osobama, beskućnicima… i umjetnicima nomadima koji putuju svijetom kako bi zaradili za život. Performansi se bave kontinuiranim temama migracija i odnosima moći i ranjivosti s obzirom na pokretno, posebice žensko tijelo, aspekt koji je istaknut u brojnim prethodnim radovima Tanje Ostojić.

O voditeljici radionice:

Tanja Ostojić (* 1972) je priznata umjetnica performansa i interdisciplinarna umjetnica rođena u Jugoslaviji, bazirana u Berlinu i Beogradu, s angažiranim umjetničkim djelima u feminizmu i migracijskoj politici. Uključuje se kao lik u performansima i koristi se raznim medijima u svojim umjetničkim istraživanjima, istražujući tako društvene konfiguracije i odnose moći. Djeluje pretežno iz perspektive žene migrantice, unutar specifičnog društvenog konteksta. Pristupi njenom radu definirani su političkim pozicioniranjem i integracijom recipijenta. Od 1994. godine predstavlja svoj rad na brojnim izložbama, festivalima i mjestima širom svijeta. Držala je predavanja, razgovore, seminare i radionice na akademskim konferencijama i na umjetničkim sveučilištima širom Europe i u Americi.

O radionici

Projekt “Misplaced Women?” uključuje raspakiranje kofera, plastične vrećice, torbice ili sličnog predmeta u javnoj sferi, pri čemu ovi predmeti predstavljaju raseljavanje, kao temu koja je česta u svakodnevnim iskustvima osoba s privremenim boravištem, migranata, beskućnika i izbjeglica iz područja pogođenih ratovima i katastrofama. Cilj radionice je upoznati sudionice/ke s temama i potaknuti raspravu i intervencije u raznim javnim prostorima.

Prvi dio radionice uključuje upoznavanje, informiranje i razgovor, pri čemu će sudionice/i međusobno razmjenjivati pojedinačna iskustva i definirati ciljeve projekta.

Tijekom drugog dijela, sudionice/i se potiču i podržavaju u izvođenju samostalnih i grupnih performansa i intervencija uživo na splitskim ulicama i u parkovima. Javne nastupe dokumentirat će profesionalni fotograf.

Ishodi radionice bit će diskutirani i predstavljeni javnosti trećeg dana u Amfiteatru Doma mladih (Ulica slobode 28). Sve/i sudionice/i radionice pozvane/i su da aktivno sudjeluju u ovoj prezentaciji i razgovoru koji će uslijediti.

Dokumentaciju, bilješke i razmišljanja s radionice prikupit će i urediti Culture Hub Croatia te objaviti na web stranici projekta “Misplaced Women?”.

Datumi radionice: utorak, srijeda i četvrtak (6. – 8. travnja 2021.) 

Rok za prijavu za sudjelovanje na radionici: srijeda, 24. ožujka 2021. 

Tko se može prijaviti:

Dobrodošli su umjetnice/i, studenti/ce i sudionici/e bez obzira na profil i rod, a koji/e se mogu obvezati sudjelovati tijekom cijelog trajanja radionice. Nisu potrebne posebne jezične vještine. Pozdravljamo prijave osoba s invaliditetom, kao i onih koji ne govore engleski ili hrvatski jezik. Navedite sve posebne zahtjeve u svojoj prijavi.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali zbog ograničenog broja molimo zainteresirane da se prijave. Molimo pošaljite e-mail na info@culturehubcroatia.hr, naslovljen “Misplaced Women? Split”. Prijava treba sadržavati kratki motivacijski i biografski odlomak. Pozivamo vas da dodate poveznicu na svoju osobnu internetsku stranicu ukoliko je imate, kao i svoje kontakt podatke.

Dodatne poveznice:

Misplaced Women? Video Channel na Vimeu

Projekt Misplaced Women?

Tanja Ostojić, publikacije

Culture Hub Croatia

Kontakt osoba: Jasmina Šarić, +385 98 9363264

info@culturehubcroatia.hr

%d bloggers like this: