MisplacedWomen?

Posts Tagged ‘Score #1’

Partitura za izvođenje performansa, br.1: Raspakivanje lične torbe

In Scores on November 9, 2020 at 8:24 pm

U jeku aktuelnih progona, pretnji, i vređanja savremenih umetnika u Srbiji, a posebno performans umetnika, strip crtača, kao i članova Upravnog odbora i Tela ULUS-a koji orkestriraju mediji, pojedinci i grupe ekstremista, pozivam sve na solidarnost! Pripremajući svoj rad za pretstojeću Jesenju izložbu* Udruženja Likovnih Umetnika Srbije u Paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu, upućujem poziv za jedan praktični ogled, za vas, vašu decu i prijatelje: pokušajte da se bavite performans umetnošću uz primenu ovih jednostavnih instrukcija. Tu sam ako bude pitanja.

Tanja Ostojić: MISPLACED WOMEN? (2009-2020) delegirani performans

Partitura za izvodjenje performansa, br.1:  Raspakivanje lične torbe 

Oko sat vremena, sa/bez pripremama, jedan/više performera, prostor vezan za migracije

Instrukcije:

  1. Odaberite javni prostor od značaja za migracije koji vas posebno intrigira (javni prevoz, glavna autobuska stanica, aerodrom, granica, džentrifikovani deo grada…)
  2. Kada stignete tamo raspakujte svoju torbu (kao na primer: tašnu, ranac, kofer, ceger sa ličnim stvarima ili praznim plastičnim kesama i pakovanjima od potrošačkih proizvoda…)
  3. Izvadite svaku stvar napolje i izvrnite je naopačke. Izvrnite unutrašnjost torbe  napolje. Izvadite sve iz svojih džepova. Izvrnite džepove. Skinite cipele. Izvucite pertle. Nakon što ste sve raspakovali, pogledajte da li možete još nešto da otkrijete.
  4. Za napredne i posebno motivisane: Možete uraditi isto na različitim lokacijama, da vidite da li se vaša akcija različito percipira u drugo vreme i na drugim mestima. U tom slučaju, nacrtajte mapu gde ste sve izvodili performans.
Drawing by David Caines of the performance by Teresa Albor in Westfield Shopping Mall, London, realised in the frame of the “Misplaced Women?” performance art workshop in the public space by Tanja Ostojić, organized by LADA, London, December 2016.

Napomena:

Razmislite o tome kako se osećate dok ovo radite u javnosti. Da li se osećate izloženo? Kako ovo iskustvo rezonuje sa vašim životnim iskustvom i da li vas približava ljudima u izbeglištvu, u tranzitu, sa ljudima koji žive na ulici ili slično… Budite otvoreni za razgovor sa prolaznicima o tome šta radite i zašto to radite. Neka performans traje barem pola sata… Ako ste se hektično raspakovali, nakon kratke pauze i razmene, pokušajte da spakujete svoje stvari sa pažnjom i s poštovanjem (ili obrnuto).

Posebna napomena:

Može se  ispostaviti da prostori za koje smatramo da su javni, zapravo to nisu. To znaži da sa ovim performansom možete preispitivati javni prostor i uvideti gde (ni)je moguće izvesti ovu akciju. Obezbeđenje vas može odgurnuti metar od ulaza (u šoping centar ili ono što su danas postale železničke stanice) ili vas policija može pitati — “Šta radite?”–. Savetujem da povedete nekoga sa sobom ko će pokušati da zagovara obezbeđenje, dok ne završite performans. Takođe možete reći da tražite neku svoju stvar (šta god to bilo), kako biste izbegli da budete izbačeni ili uhapšeni.. s obzirom da su performansi i snimanje zabranjeni na mnogim mestima.

Objavljivanje: 

Donesite svoj prilog (u formi natpisa, crteža, beleški, fotografija) na Jesenju izložbu* ULUS-a, Paviljon Cvijeta Zuzorić, Mali Kalemegdan, Beograd. / Pošaljite svoj prilog za objavljivanje na Misplaced Women? blogu projekata.                                     

Autorstvo i objavljivanje:

Sa “Misplaced Women?” projektom obraćamo posebnu pažnju na koautorstvo. Molimo vas da potpišete sopstvenu akciju kada je delite na društvenim mrežama sa: Misplaced Women?, delegirani performans Tanje Ostojić, Score#1 / Score#2, vaše ime i prezime, datum, trajanje i lokacija. Mi ćemo učiniti isto sa vašim prilozima. Molimo vas da nas obavestite da li ste saglasni sa objavljivanjem vašeg priloga na Misplaced Women? blogu i u kontekstu izložbi arhiva projekta.

___________________________________________________________________

* Jesenja izložba će biti održana u periodu od 12. novembra do 6. decembra 2020.

Link for the English version of this post

Score #1: unpacking a bag of your own

In Scores on March 15, 2018 at 3:39 pm

Tanja Ostojić:  MISPLACED WOMEN? (ongoing since 2009)

delegated performance

Score #1: unpacking a bag of your own

More or less then one hour, with or without preparation, one or  more performers, migration specific locations 

About:

Misplaced Women? is an art project that welcomes contributions by people from divers backgrounds that embody and enact some of everyday life activities that signify a displacement. Participants are invited to perform and reflect a pone different notions of traveling, identity, illegality, homelessness, security, privat space/ public space, and to share there experiences on the project blog.

Instruction: 

1. Select a migration specific place that resonates to you (public transportation, central bus station, airport, border, aria affected with gentrification..)

2. Get there and unpack a bag of your own (such as your own purse or back pack or a bag with empty plastic bags, or packaging from consumers articles..).

3. Take every single idem out and turn it inside out. Take all out of your pockets. Turn your pockets inside out. Take your shoes off. Ones you unpacked all, search to see if you discover something.

4. For advanced and additionally motivated: You can do the same action at a variety of places and see how different it is being perceived at different times and locations. In such a case, draw a map of where you have performed.

Note: 

Reflect a pone how does it feel to do this in public. Do you feel exposed? How does it resonates with your life experience, and does it bring you closer to the people on the move, people on the street, etc.. Be open to talk to passing by people about what you actually do and why. Let this performance last for at least half-an-hour. If you have unpacked your things in a hectic way, after “a brake” and exchange, try to pack items back with appreciation and care. (Or the other way around, right?)

Attention:

Places that are generally understood as public spaces might appear not to be such. That means that with your performance you might challenge the notion of public space, and see where it is (not) possible to do your action. A security guy might push you one meter away from the entrance (in a shopping mall or what many train stations also became now a days, right?) Or policeman might ask you –What are you doing?. I could only advice you to get one person with you to try to talk the security out, so that you can finish your performance. You may also say that you are looking for an item of your own that you really need but you are not sure if you took it with you. (What ever that might be, right?) This is to avoid being kicked out, arrested or so.., as performing and filming is usually not allowed at most places.

Crediting and Publishing: 

It is very important to credit everyone properly. With the “Misplaced Women?” project we pay special attention to that. Please be sure to fully credit your action as:

_____your name:  a performance in response to the “MISPLACED WOMEN?” (ongoing since 2009), delegated performance by Tanja Ostojić, “Score 1”… — where every you share it or print it. And we will do the same with your contribution. Send a photo or a drawing of yourself performing, the description about how did it go (your name, date, time, duration, location(s) and notes about what happened). Please let us know if you would like that your contribution is published on the project blog: We would greatly appreciate your permission to do so.

 

IMG_3968

 Tanja Ostojic: Misplaced Women?
Performed by Tanja Ostojic at Bergen International Airport, 2011. Photo: Jannicke Olsen

%d bloggers like this: